Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conservation do češtiny

conservation = zachování; ochrana; ochrana přírody; konzervativec; šetření; úspora; chráněný; udržování; konzervování; uchování; konzervace; péče o ochranu přírody; památková péče; chránění; ošetřování; zachovávání; konzervování dutin tělesa
energy conservation = hospodaření energií; úspory energie;
landscape conservation = ochrana a tvorba krajiny; ochrana krajiny;
water conservation = ochrana vody; ochrana vod;
wax conservation = konzervování voskem; voskové konzervování;
conservator   consideration   considered   consignment   consistency   consistent   consistent with   console