Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consequential; consequently; conservationist do češtiny


consequential = následný, vyplývající, výsledný, důležitý, domýšlivý, důsledný, racionální, rozumový, nepřímý, vedlejší, závažný, nafoukaný

consequently = následkem toho, proto, tedy, tudíž, proto tedy, v důsledku toho, z toho plyne, důsledně, následkem, v důsledku


Next: conservative; conservatory; conserve; consider    cross-bred; cross-check; cross-country