Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consequences do češtiny

consequences = důsledky; následky; vyplývající
far-reaching consequences = dalekosáhlé následky; dalekosáhlý dopad; dalekosáhlé důsledky; face the consequences = počítat s následky;
take the consequences = přičíst si následky;

Příklady překladu slova "consequences" z webu:

Protect me from the consequences of the above prayer.  Chraň mě před následky výše uvedené modlitby.
He never looked at the consequences of his actions.  Nikdy nehleděl na následky svého počínání.
And if anything goes wrong, the consequences will be dire.  A pokud se něco pokazí, následky budou strašlivé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconservation   conservator   consideration   considered   consignment   consistency   consistent   consistent with