Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consequence do češtiny

consequence = následek; důsledek (logický); důležitost; dosah; závažnost; význam; výsledek; závěr; důstojnost; důstojná vážnost; konsekvence; vývod; účinek; důsledkový; důsledky
immediate consequence = okamžitý důsledek; bezprostřední důsledek;
in consequence = v důsledku; proto; následně;
without consequence = bez následků; jen tak; as a consequence = proto;
be of consequence = být významný;

Příklady překladu slova "consequence" z webu:

Whatever, the consequence was the same:  Buď jak buď, výsledek byl stejný:
There was some consequence to that, he thought.  Tady se skrývá něco podiv­ného, uvažoval.
This was an inevitable consequence of his job.  To byl nevyhnutelný důsledek jeho profese.
Who can explain malaria as a consequence of fornication?  Kdo mi vysvětlí, jaká je souvislost mezi malárií a šoustáním?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsequences   conservation   conservator   consideration   considered   consignment   consistency   consistent