Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consent do češtiny

consent = souhlas; svolení; dovolit; svolit; dát souhlas; souhlasit; shoda; přivolit; uvolnit se; konsens; přimět někoho k souhlasu; souhlasný projev vůle; uvolit se; dovolení; přisvědčení; konsensus; dovolovat; přivolovat; projevit souhlas; souhlasit s
implied consent = předpokládaný souhlas; konkludentní souhlas;
parental consent = souhlas rodičů; rodičovský souhlas;
tacit consent = tichý souhlas; nevyslovený souhlas (tichý);
withhold consent = odmítnout souhlas; nedat svolení; odepřít svolení;

Příklady překladu slova "consent" z webu:

Schneckloth is consent to search.  Schneckloth je souhlas k vyšetřování.
I've got your final consent form here on my desk.  Mám tu na stole tiskopis vašeho konečného souhlasu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsequence   consequences   conservation   conservator   consideration   considered   consignment   consistency