Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consensual; consensus; consenting; consequent do češtiny


consensual = konsensuální, samovolný, shodný, bezpečný, konsenzuální

consensus = shoda, souhlas, konsensus, solidarita, konzervativní, konvenční, tradiční, společný postoj, dohoda, konsens, konsenz, shoda názorů

consenting = souhlasný, shodující se, jdoucí dobrovolně, souhlasící, dovolující

consequent = následující, v důsledku (jsoucí), důsledný, následek, závislý, výsledný, logický, racionální, rozumný, závěr, důsledek, následný


Next: consequential; consequently; conservationist    crop; cropping; cross-bar; cross-beam