Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consecrate; consecution; consecutive do češtiny


consecrate = věnovat, posvěcený, zasvěcený, posvětit, vysvětit, požehnat, vysvětlit, konsekrovat, posvěcovat

consecution = posloupnost, sled, řada, postup (logický), série, důsledek, následnost

consecutive = sousledný, nepřetržitý, následný, za sebou (jdoucí), po sobě (jdoucí), postupný (hud.), posloupný, následující, sekvenční, návazný, pořadový, konsekutivní


Next: consensual; consensus; consenting; consequent    crook; crooked; crookedness; croon