Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad consciousness do češtiny

consciousness = vědomí; uvědomění; povědomí; uvědomělost; opak bezvědomí; branec
class consciousness = třídní uvědomění; třídní povědomí;

Příklady překladu slova "consciousness" z webu:

Consciousness had receded, sinking her into a black bin of terror.  Vědomí ji opustilo, položilo ji do černé rakve hrůzy.
With returning consciousness the creature eyed us questioningly.  Spolu s vracejícím se vědomím nás tvor začal tázavě pozorovat.
Coming back to consciousness was a long process for him.  Trvalo dlouho, než se mu vrátilo vědomí.
Do you know where your consciousness resides?  Víš, kde přebývá tvoje vědomí?
It's probably part of the racial consciousness or something.  Je to pravděpodobně jakási součást lidské příčetnosti.
The raging debate forced its way into my consciousness again.  Sílící hádka si vynutila cestu do mé mysli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsent   consequence   consequences   conservation   conservator   consideration   considered   consignment