Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conscious do češtiny

conscious = vědomý si; vědomý; sebevědomý; uvědomělý; vědom; uvědomující si svůj význam; afektovaný; předstíraný; rozpačitý; při smyslech; být si vědom; úmyslný; vědomé; při vědomí; vědomí
be conscious = být si vědomý; být si vědom; přijít k vědomí;

Příklady překladu slova "conscious" z webu:

His conscious mind was fixed on one thing and one thing only:  Jeho vědomí teď bylo upřené jen na jedno:
He was conscious for about twenty minutes.  Byl při vědomí asi dvacet minut.
We're not talking conscious decision, here?  To určitě nebylo nějaké uvážené rozhodnutí, že?
Those who were still conscious looked unhappy about it.  Zdálo se, že ti, kteří ještě byli při vědomí, toho velmi litují.
I had to make a conscious effort to relax my grip.  Musel jsem se soustředit na to, abych sevření povolil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconsciousness   consent   consequence   consequences   conservation   conservator   consideration   considered