Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad connivance; connive; connotation; conquer do češtiny


connivance = schvalování, vědomí, pasivní spoluúčast, nadržování, němý souhlas, schvalování trestného činu, spoluvina, tichý souhlas, přeženectví

connive = spolčit se, tajně spolupracovat, přihlížet, být srozuměn, schvalovat mlčky, trpět vědomě, nadržovat, intrikovat, mlčky trpět, přimhuřovat oči, přehlížet, mlčky schvalovat

connotation = konotace (významová), implikace, význam, obsah pojmu, pojmový obsah


Next: conqueror; conquest; conscript; conscription    croak; croaker; Croat; Croatian