Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad connective; connectivity; connexion do češtiny


connective = spojka, spojovací prvek (spojka a předložka), pojivový, spojení, spojitost, logická spojka, spojkový, připojovací

connectivity = propojitelnost, souvislost, pojivost, spojitelnost, spojitost, vztažnost, konektivita, konektivitní

connexion = styk, souvislost, přípoj, přípojka, spojka, spojitost, kontext, poměr, zákaznictvo, spoj, klientela, příbuzný


Next: connivance; connive; connotation; conquer    critical; criticise; criticize; critique