Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad connection with do češtiny

connection with = spojení s; souvislost s; poměr s (kým); spojovací
in connection with = v souvislosti s; ve spojitosti s; ve spojení s; break the connection with = přerušit styk s;

Příklady překladu slova "connection with" z webu:

Why risk a connection with somebody else?  Proč by riskovali spojení s někým jiným?
Did you have romantic hopes in connection with the boy?  Měla jsi nějaké romantické představy, které se týkaly toho mladíka?
There are decidedly some points of interest in connection with it.  Rozhodně obsahuje několik zajímavých rysů.
I only trust your name won't be mentioned in connection with it.  Doufám jen, že v souvislosti s tím nepadne zmínka o vašem jménu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconnector   connoisseur   conscious   consciousness   consent   consequence   consequences   conservation