Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad connected with do češtiny

connected with = spojil s (7. p.); spojený s (7. p.); spojitost (logická)
be connected with = být spojený s; souviset s (7. p.); být zapleten do;

Příklady překladu slova "connected with" z webu:

The club connected with the back of his right head.  Obuch se spojil se zátylkem pravé hlavy.
Ramming her elbow sharply back she connected with his belly.  Miriel se prudce ohnala loktem a zasáhla ho do břicha.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconnecting   connecting rod   connection   connection with   connector   connoisseur   conscious   consciousness