Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conk; connate; connatural; connect do češtiny


conk = kebule, jedna do nosu, jedna do hlavy, ubalit (komu) jednu, jednu ubalit, choroš

connate = společně narozený, sourodý, spřízněný, srostlý, současně narozený, stejně starý, příbuzný

connatural = od přírody (daný), přirozený, inherentní, stejného původu, sourodý

connect = připojit se, mít spojení, připojit, být spojen, spojovací částice, propojovat, navazovat, navázat přímé spojení, řadit, zapnout, spojovat, zapojit


Next: connective; connectivity; connexion    crispness; crispy; criss-cross; crisscross