Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad congress do češtiny

congress = sjezd; shromáždění; setkání; styk; sejít se; shromáždit se; sjezdový; sněm; shromažďování; kongresový; poslanec
member of congress = člen kongresu;

Příklady překladu slova "congress" z webu:

I've had congress with a murderer.  Spojil jsem své tělo s vrahem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconjuctivitis   conjunction   connected   connected with   connecting   connecting rod   connection   connection with