Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conglomeration; congregate; congregation do češtiny


conglomeration = konglomerace, sbalování, svinování, slepování, nakupení, nahromadění, konglomerát, aglomerace, nahloučení

congregate = shromažďovat se, sejít se, kolektivní, shromáždit se, sjet se, sjíždět se

congregation = kongregace, shromažďování, sbor, věřící, náboženská obec, zasedání akademického senátu, společenství židů


Next: congruence; congruent; congruity; congruous    crescentic; cresset; crested; crestfallen