Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conglomerate do češtiny

conglomerate = konglomerát (odb.); složený (odb.); slepený; nesourodý; slepenec (odb.); směsice; shluknout se; rojit se (o včelách); nakupit se; nahromadit se; nahromadit; fáze nesouvisející výroby; v klubko sbalený; pomíchaný; hustě nakupený; směs; nakupit; shluk
basal conglomerate = bazální konglomerát; basální slepenec;

Příklady překladu slova "conglomerate" z webu:

The conglomerates had eaten up the last of the independents.  Velké firmy pozřely poslední nezávislé soukromníky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcongress   conjuctivitis   conjunction   connected   connected with   connecting   connecting rod   connection