Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad congelation; congenial; congeniality; congest do češtiny


congelation = ztuhnutí, ztuhlost, zmrazenina, zmrazená hmota, ztuhlá hmota, omrznutí, tuhnutí, zamrznutí, mrznutí

congenial = kongeniální, sourodý, sympatický, příjemný, přiměřený, vhodný, odpovídající, vyhovující, spřízněný, přirozený

congeniality = kongenialita, sympatičnost, příjemnost, vhodnost, přiměřenost, kongeniální, sourodost, kongeniálnost, přirozenost


Next: conglomeration; congregate; congregation    crescendo; crescent; crescent-shaped