Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confusion do češtiny

confusion = zmatek (2. p.); nepořádek; záměna (2. p.); zaměňování; vřava; záhuba; zhouba; zničení; vyvrácení; zmatení; splynutí; zmatený; boží dopuštění; popletenost; dezorientovanost; zašmodrchanost; zmatenina; ruml; smíchání; promíchání zboží
state of confusion = stav zmatenosti;

Příklady překladu slova "confusion" z webu:

Confusion is the ally of the prepared.  Zmatek je spojencem připravených.
Chia's confusion was absolute.  Byla úplně zmatená.
Lot of confusion today.  Dnes je tady hodně zmatků.
The man, with horrified confusion in eyes, nodded feebly.  Muž se zděšeným zmatkem v očích chabě přikývl.
But bringing order of the confusion in the castle was more imperative.  Ale nutnost udělat ve zmatcích v zámku pořádek byla naléhavější.
First they will run about in great confusion and shoot off guns.  Nejdřív budou zmateně pobíhat a střílet na všechny strany.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcongenital   congestion   conglomerate   congress   conjuctivitis   conjunction   connected   connected with