Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confused do češtiny

confused = zmatený; zmátl; popletený; popletl; spletený; spletitý; nejasný; rozpačitý; zahanbený; rozbouřený; pomatený; neurovnaný; neuspořádaný; zapletený; ochuzený; neujasněný; zapleten; popleten; nepřehledný; popletený (7. p.)
get confused = splést si (všechno); poplést si (všechno);

Příklady překladu slova "confused" z webu:

A confused voice loud on the telephone.  Z telefonu se hlasitě ozval zmateny hlas.
Her attack confused him.  Její útok ho zmátl.
The dogs got confused for a bit.  Psi byli poněkud zmateni.
It lasted under five confused and bloody minutes.  Trvalo to necelých pět krvavých a zmatených minut.
Her eyes were huge and confused and shining with tears.  Oči měla veliké, zmatené a plné slz.
They stared at each other, thoroughly confused by the question.  Ti na sebe civěli, dokonale zaskočeni tou otázkou.
Stephano repeated it slowly, as if totally confused by it.  Stephano jméno pomalu opakoval, jako by jím byl totálně zmaten.
She didn't know how she could have been confused in the first place.  Vůbec nechápala, jak mohla být prve tak popletená.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfusion   congenital   congestion   conglomerate   congress   conjuctivitis   conjunction   connected