Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conformity do češtiny

conformity = shoda; souhlas; podobnost; přizpůsobení se; konformismus; přizpůsobení; podrobení se; soulad; konformní; shodný; shodnost; souhlasnost; konformita; konkordance; konkordantní vrstvení; přezkoušení souladu se zákonnými předpisy
sign for conformity = podepsat;
confused   confusion   congenital   congestion   conglomerate   congress   conjuctivitis   conjunction