Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conformability; conformable; conformation do češtiny


conformability = konkordance, uložení (vrstvy), souhlasné zvrstvení, konkordace, konformita, konkordantní vrstvení

conformable = přizpůsobený, odpovídající, souhlasný, poslušný, povolný, v souladu (jsoucí), přizpůsobivý, shodný, přiměřený, konformní, konkordantní, slučitelný

conformation = povolnost, přizpůsobení, tvar, utváření, struktura, stavba, prostorové uspořádání, konformace, shoda, podrobení


Next: conforming; confound; confounded; confront    creator; credential; credentials; credibility