Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conflict do češtiny

conflict = konflikt; střetnout se (ve sporu); srážka; spor; rozpor; boj; utkat se; bojovat; být v rozporu; dostat se do rozporu; bitva; zápasit; odporovat si; kontroverze; srazit se; kolize; utíkat se; střetnutí; konfliktní; střet; konfliktní situace; neshoda
irreconcilable conflict = nesmiřitelný rozpor; nesmiřitelný konflikt;
role conflict = konflikt rolí; konflikt role; seriousness of the conflict = závažnost konfliktu;

Příklady překladu slova "conflict" z webu:

It has no conflict with my own.  Není v rozporu s mým.
When there is no conflict of interest, we tolerate each other.  Když nedochází ke střetnutí zájmů, jedni druhé ponecháváme na pokoji.
Sounds to me like a conflict of interest.  To mi připadá jako střet zájmů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconformity   confused   confusion   congenital   congestion   conglomerate   congress   conjuctivitis