Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confine; confirm; confirmation; confirmed do češtiny


confine = upevnit, hraničit (zřídka), upoutat, spoutat, zavřít, uvěznit, být v šestinedělí (pasivum), pokraj, hranice, uzavřít, zbavit svobody, ohraničit

confirm = upevnit, zpevnit, biřmovat, utvrdit, potvrzení, posílit (koho), podepsat, ratifikovat, ověřit, konfirmovat, schválit, osvědčit správnost (dopisů)

confirmation = schválení, utvrzení, svědectví, důkaz, biřmování, konfirmace, dotvrzení, upevnění, přisvědčení, potvrzovací, ověření, osvědčení


Next: confiscate; conflagration; conflicting    craze; craziness; crazing