Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad configuration do češtiny

configuration = konfigurace; uspořádání; sestava; utváření; postavení (hvězd); seskupení; kompozice; nastavení; provedení; konfigurační; letová konfigurace; tvářnost; struktura; skladba; předvolba; situace; rozmístění; sestavení; prostorové uspořádání
bit configuration = bitová kombinace; uspořádání bitů;
composite configuration = hybridní uspořádání; hybridní konfigurace; kombinované uspořádání; kombinovaná konfigurace;
computer configuration = sestava počítače; konfigurace počítače;

Příklady překladu slova "configuration" z webu:

They formed a configuration wide enough to embrace a dus.  Vytvářely útvary dost široké, aby obsáhly celého duse.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfined   confinement   conflict   conformity   confused   confusion   congenital   congestion