Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confidentiality do češtiny

confidentiality = důvěrnost; diskrétnost; tajnost; utajení; důvěrný ráz; tajemství; mlčenlivost; jistě
data confidentiality = diskrétnost dat; utajení dat; důvěrnost dat;

Příklady překladu slova "confidentiality" z webu:

Confidentiality is crucial.  Nejdůležitější je důvěra.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfiguration   confined   confinement   conflict   conformity   confused   confusion   congenital