Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confidential do češtiny

confidential = důvěrný; tajný; důvěryhodný; důvěřivý; hodný důvěry; spolehlivý; důvěřivě sdílný; požívající důvěry; důvěrné; důvěrná sdělení
strictly confidential = přísně důvěrně; přísně důvěrné;

Příklady překladu slova "confidential" z webu:

Nothing confidential or personal.  Nic důvěrného nebo osobního.
It's so damned confidential it's frightening.  Je to tak strašně tajné, že mi to nahání husí kůži.
This is a private and confidential matter.  Toto jednání je neveřejné a důvěrné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfidentiality   configuration   confined   confinement   conflict   conformity   confused   confusion