Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confidence do češtiny

confidence = důvěra; spolehnutí; jistota; odvaha; smělost; sebedůvěra; důvěrné sdělení; drzost; důvěrnost; nestydatost; přesvědčení; víra; napálit; tajemství; konfidence; pevné přesvědčení; tajnost; důvěrná zpráva; spolehlivost; konfidenční; napálení (někoho)
enjoy confidence = požívat důvěry; těšit se důvěře; mít důvěru;
gain confidence = získat důvěru; získat si důvěru;
perfect confidence = naprostá důvěra; dokonalá důvěra;
place confidence = spolehnout se; vložit důvěru; mezi čtyřma očima; utajit;

Příklady překladu slova "confidence" z webu:

Confidence is rewarded, apparently.  Důvěra se zjevně vyplácí.
Appleby's confidence returned.  Applebymu se vrátila sebedůvěra.
They had confidence in us.  Měli v nás bezmeznou důvěru.
Men have no confidence in whispers.  Muži vůbec nemají důvěru k šeptání.
Michael has all my confidence as you do.  Michael má mou plnou důvěru a ty také!
Now there's something to have confidence in!  Teď už máš být na co pyšný!
Then his voice cracked, and all confidence left him.  Hlas se mu zlomil a všechno sebevědomí ho opustilo.
I will not quite take him into my confidence yet.  Zatím ho ještě nemíním do všeho zasvětit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfidential   confidentiality   configuration   confined   confinement   conflict   conformity   confused