Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confess; confessed; confident; configure do češtiny


confess = přiznat, vyznat se, přiznat se, uznat, zpovídat, zpovídat se, dosvědčit, vyzpovídat, vyzpovídat se, vyzradit (bás.), doznat, připustit

confessed = přiznaný, očividný, odhalený, prozrazený, zřejmý

confident = důvěrník, jistý, důvěřivý, přesvědčen (plně), sebejistý, troufalý, důvěrný přítel, spoléhající se, drzý, spolehlivý, dogmatický, smělý

configure = dát tvar, upravit, uspořádat, nakonfigurovat, přestavět


Next: confine; confirm; confirmation; confirmed    crawfish; crawl; crawler; crawling