Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conference do češtiny

conference = konference; porada; zasedání; jednání; setkání; rozhovor; pohovor; sdružení; shromáždění; přednáška; asociace; konferenční; konferenční spojení; instruktáž; porovnání; srovnání; konversace; síň konferenční
disarmament conference = odzbrojovací konference; konference o odzbrojení;
news conference = tisková konference; zpravodajská konference;
summit conference = konference na nejvyšší úrovni; porada na nejvyšší úrovni; at the conference = na konferenci;

Příklady překladu slova "conference" z webu:

The conference went on as if there had been no interruption.  Nějaká změna v donově stavu?
A small conference room.  Malá konferenční místnost.
Is there a conference this morning?  Je dnes ráno porada?
Let's go to the conference room.  Pojďme už ale do zasedací síně.
I left him in the conference room.  Nechal jsem ho v zasedací místnosti.
Lewis had to face a news conference in an hour.  Lewise za hodinu čekala tisková konference.
Mariko waved a hand vaguely toward the conference room.  Mariko neurčitě mávla rukou směrem ke konferenční sí­ni.
Now there's another splendid addition to the peace conference tables.  Tb je přece krásný zákusek k mírové konferenci.
They were now flipping through the pages around the conference table.  Nyní listovali stránkami, rozsazeni kolem poradního stolu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconfession   confidence   confidential   confidentiality   configuration   confined   confinement   conflict