Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad confederate; confederation; confer; conferee do češtiny


confederate = spojený, spolkový, spojenec, člen konfederace, spiklenecký, konfederovaný, společník, spoluviník, spojit se, spiknout se, spolčit se

confederation = konfederace, svaz, spolek, svazek, spiknutí (zast.), konfederační, společenstvo

confer = udělit, prokázat, konferovat, propůjčit, mít poradu, jednat, srovnávat, porovnávat, delegovat, dodat, přiznat, svěřit


Next: confess; confessed; confident; configure    cratering; cravat; crave; craving