Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conduit do češtiny

conduit = potrubí; vedení (technické); roura; kanál k uložení potrubí nebo vedení; trubice; průchodiště (přen.); cesta (přen.); přiváděč; průchod; žlab; stoka; vodovod; kanál; instalační trubka; trubkové vedení; komín; přivaděč; elektroinstalační trubka; odtah
air conduit = větrací potrubí; vzduchovod;
composite conduit = kompozitní elektroinstalační trubka; kompozitní trubka (elektroinstalační); kombinovaná instalační trubka;
corrugated conduit = zvlněná elektroinstalační trubka; výtokové potrubí; stoka;
conduit fitting   conference   confession   confidence   confidential   confidentiality   configuration   confined