Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conductor do češtiny

conductor = vůdce; dirigent (hud.); průvodčí (ve vlaku ap.); hromosvod; sbormistr; sběrač; okapový svod; elektrický vodič; dirigentský; dirigentka; elektrické vedení; hlavní nosník; hlavní žíla; vodicí lišta; konduktor; vedoucí; bleskosvod; kapelník; žíla kabelu
bare conductor = neizolovaný vodič; holý vodič;
bonding conductor = zemnicí drát; vodič pospojování;
bunched conductor = sypané jádro (kabelu); svazkové jádro (stejný krut, bez vrstev); nepravidelně lanované jádro (kabelu); svazkový vodič; zemnič; ;

Příklady překladu slova "conductor" z webu:

The choir conductor stood by the piano.  Sbormistr stál u piana.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconductor bar   conduit   conduit fitting   conference   confession   confidence   confidential   confidentiality