Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conductivity do češtiny

conductivity = konduktivita (měrná vodivost, 1/ohmxmetr); součinitel tepelné vodivosti; tepelná vodivost; měrná vodivost; elektrická vodivost; konduktance; voditelnost; měřič vodivosti
effective conductivity = efektivní vodivost; činná vodivost;
electrical conductivity = elektrická měrná vodivost; elektrická vodivost;
impurity conductivity = nevlastní vodivost; příměsová vodivost;
temperature conductivity = teplotní vodivost;
conductor   conductor bar   conduit   conduit fitting   conference   confession   confidence   confidential