Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conductance do češtiny

conductance = reálná složka admitance; měrná tepelná vodivost; řiditelnost; tepelná vodivost; spravovatelnost; vedený
mutual conductance = strmost; vzájemná konduktance;
shunt conductance = paralelní vodivost; svod; příčná vodivost;
specific conductance = specifická vodivost; měrná vodivost;
conduction   conductivity   conductor   conductor bar   conduit   conduit fitting   conference   confession