Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conduct do češtiny

conduct = provádět; vést (řídit lidi ap.); chování; vedení; postoj; řízení; doprovodit; dirigovat (hud.); řídit; správa; provedení (výtv.); vypracování (podrobností); dovést; obstarávat (kampaň, jednání); být vodičem; spravovat (obchodní záležitosti); průvod
bad conduct = nekázeň; zlé chování; špatné chování;
competitive conduct = konkurence; konkurenční chování;
correct conduct = řádné chování; správné chování; řádné;
disorderly conduct = výtržnictví; neukázněné chování; podnikatelské jednání; eskorta;

Příklady překladu slova "conduct" z webu:

I'll conduct the briefing.  Já tu předletovou přípravu povedu sám.
How do you conduct a chemical debriefing?  Jak to přesně provádíte?
I was going to conduct the briefing anyway.  Stejně jsem chtěl tu přípravu vést sám.
His habits were regular, his conduct inoffensive.  Měl pravidelné zvyky a bezúhonné, nenápadné chování.
Our mission is to support, not to conduct offensive operations.  Naším úkolem je podporovat, ne provádět útočné operace.
I'll send a carrier pigeon to ask safe conduct from him.  Požádám ho zprávou po holubovi, aby ti umožnil bezpečný průjezd.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconductance   conduction   conductivity   conductor   conductor bar   conduit   conduit fitting   conference