Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad condone; conducive; conducting; cone do češtiny


condone = přimhouřit oko, omlouvat, kompenzovat, prominout, odpustit, přehlédnout (zejména nevěru v manželství)

conducive = prospěšný, napomáhající, přispívající, podporující, vedoucí, přispívající k

conducting = vodivý, vodicí, vedoucí (protékaný proudem, právě vodivý), řídící, dirigující (hud.), doprovázející, eskortující, vodivost, dirigování


Next: confabulation; confect; confection    crampons; cranberry; cranked; crankiness