Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad condition do češtiny

condition = podmínka; stav (rodinný, tělesný...); kondice; předpoklad; upravit; postavení (ve společnosti); vymínit si; okolnost; podmiňovat; určovat (podmínku); stanovit (podmínku); dostat se (do dobré kondice); zkoušet (jakost vlny ap.); poměry; opravná zkouška
air condition = klimatizace; klimatizovat; klimatizační zařízení;
boundary condition = okrajová podmínka (v mat.); okrajová, omezující; omezující podmínka smlouvy; mezní podmínka;
busy condition = stav obsazeno; stav "obsazeno"; kritická podmínka;

Příklady překladu slova "condition" z webu:

Condition two.  Druhá podmínka.
The condition of the skull.  Jde o stav lebky.
But her condition is stable.  Ale její stav se nehorší.
Even his curiosity for his condition was a tenuous thing.  Dokonce i zvědavost, v jakém je stavu, byla věc dost bezvýznamná.
But how do they explain the condition of the bodies?  Ale jak vysvětlují stav těl?
I will help you, but on one condition only.  Pomohu vám pod jedinou podmínkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconditioner   conditioning   conduct   conductance   conduction   conductivity   conductor   conductor bar