Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad condensation do češtiny

condensation = kondenzace; zhušťování; zhuštění; kondenzát; opocení; rosa; zhuštěnost; výtah; sražení; zkapalňování; shlukování; zestručnění; kondenzování; kondenzační; krácení; zkapalnění; zhuštění dat; stručnost; zahušťování; zkondenzování; kondenzace; shluknutí
partial condensation = dílčí kondenzace; částečná kondenzace; parciální kondenzace;

Příklady překladu slova "condensation" z webu:

Beads of condensation stood out on the glass like sweat.  Sklenice byla orosená, jako by se potila.
Tiny beads of condensation clung to the thick glass.  Na silném skle ulpěly drobounké kapky kondenzované páry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcondenser   condition   conditioner   conditioning   conduct   conductance   conduction   conductivity