Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concurring; condemn; condemned; condense do češtiny


concurring = sbíhající se, kongruentní, souhlasný, souběžný, sbíhavý, průvodní, společný

condemn = zavrhnout, odsoudit (4. p.), odmítnout, obvinit, prohlásit za nepouživatelné, zatratit, zabavit (loď), určit k demolici, prozradit, usvědčit, zablokovat, zatarasit

condemned = odsouzený, odsouzenec, zabavený, konfiskovaný, zkonfiskovaný, odsouzená osoba


Next: condensed; condensing; condescend    cradling; craftily; craftiness; craftsman