Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concurrently do češtiny

concurrently = souběžně; současně; paralelně; shodující se
open concurrently = současně otevřený; současně otevřít;
condemnation   condensation   condenser   condition   conditioner   conditioning   conduct   conductance