Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concurrence do češtiny

concurrence = sběh; souhlas; sbíhání; shoda (okolností ap.); součinnost; spolupůsobení; souběžnost; návaznost (svátků); souběh (okolností); současnost; střetnutí; sbíhavost; střet; kolize; souhlasný; souvislost; přispění; souběžnost
point of concurrence = styčný bod;
concurrently   condemnation   condensation   condenser   condition   conditioner   conditioning   conduct