Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concretion; concur; concurrent do češtiny


concretion = konkrece (geol.), konkrétní věc, konkrement (med.), kámen (med.), srůstání, splývání, srůst, kamének, cicvár, zhuštění, zahušťování, zhutňování

concur = shodnout se, souhlasit, shodovat se, být zajedno, spolupůsobit, střetnout se, sběhnout se, vyskytnout se, navazovat na sebe, krýt se, spolčit se, spiknout se


Next: concurring; condemn; condemned; condense    crackled; crackling; crackpot; cracky