Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concrete do češtiny

concrete = beton; betonový; konkrétní; hmatatelný; pevný; hmota; konkrétní forma; ztuhnout; konkretizovat; betonovat; vybetonovat; hmotný; látka; konkrétní věc; skutečný; spojit srůstem; uskutečnit; zhustit; konkrétnost; tvrdnout; konkrétní jméno; srůstat; srostlý
aerated concrete = provzdušněný beton; porézní beton; pórovitý beton; lehký beton;
air-placed concrete = stříkaný beton; torkretovaný beton;
armoured concrete = železobeton; železový beton;
asphalt concrete = asfaltový beton; živičný beton; beton;

Příklady překladu slova "concrete" z webu:

Concrete tore his palms.  Beton mu odřel ruce.
The concrete was thin.  Betonu byla jen tenká vrstva a tělo bylo malé.
Nothing but concrete block.  Nic než beton.
It clattered on the concrete floor.  Zarachotil na betonové podlaze.
Coal stepped onto the tiny concrete porch.  Coal vyšel na malé betonové zápraží.
But what does that mean, in concrete terms?  Ale co to konkrétně a přesně znamená?
Dodgson laid his cheek on the damp concrete floor, and slept.  Dodgson složil tvář na vlhkou betonovou podlahu a usnul.
The wires came to ground in a solid concrete building.  Kabely se nořily do jakéhosi betonového bunkru.
She was thrown down at the foot of a concrete pillar, eyes closed.  Byla vržená k úpatí betonového sloupu, oči zavřené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcrete mixer   concreting   concurrence   concurrently   condemnation   condensation   condenser   condition