Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conclusion do češtiny

conclusion = závěr; ukončení; zakončení; rozhodnutí; konec; uzavření; sjednání; vyjednání (smlouvy, prodeje); vyjednání dohody; výsledek usuzování; soud; vývod; dojít k závěru; konečný úsudek; rozuzlení; výsledek; důsledek; uzavírání; právní úsudek
defensible conclusion = obhajitelný závěr; obhájitelný závěr;
foregone conclusion = předem rozhodnutá záležitost; předem učiněný závěr; hotová věc;
in conclusion = na závěr; na konec;
tenable conclusion = obhajitelný závěr; obhájitelný závěr;

Příklady překladu slova "conclusion" z webu:

The conclusion was obvious:  Závěr byl jasný:
Does no conclusion yet occur to you?  Ještě vám to nedochází?
That was my conclusion too.  Dospěl jsem ke stejnému závěru.
The problem was, his conclusion was too incredible.  Problém byl v tom, že jeho závěr byl až moc neuvěřitellný.
I have reached that same conclusion myself.  Došel jsem k témuž závěru.
She was also coming to the conclusion that she ought to learn to read.  Taky pomalu docházela k přesvědčení, že by se měla naučit číst.
In so many ways this was the perfect conclusion to a terrorist trial.  V mnoha případech to byl dokonalý závěr procesu s teroristy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconclusions   concomitant   concrete   concrete mixer   concreting   concurrence   concurrently   condemnation