Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concluded do češtiny

concluded = uzavřel (4. p); uzavřený; zakončil; uzavírá
agreement subsequently concluded = následně uzavřená dohoda;

Příklady překladu slova "concluded" z webu:

He concluded that the world was not exactly overrun with justice.  Došel k závěru, že na světě nevládne spravedlnost.
Finally he concluded it was his duty not to.  Nakonec usoudil, že to udělat nesmí.
But the girls are another matter, he concluded weakly.  Ale děvčata - to je docela něco jiného, uzavřel poněkud nelogicky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconclusion   conclusions   concomitant   concrete   concrete mixer   concreting   concurrence   concurrently