Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concision; conclude; conclusive; concoct do češtiny


concision = zohavení, krátkost, úsečnost, stručnost, rozkousání, zhuštění

conclude = skončit, ukončit, uzavřít (smlouvu ap.), dohodnout (smlouvu), vyjednat (smlouvu, prodej), usuzovat, soudit, dovozovat, učinit závěr, rozhodnout, rozhodnout se, přijít k názoru

conclusive = přesvědčivý, rozhodující, rozhodný, nezvratný, definitivní, závěrečný, směrodatný, průkazný


Next: concoction; concord; concordant; concourse    crack-off; crack-up; crackdown; cracked