Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conciliate; conciliation; concinnity; concise do češtiny


conciliate = smířit, usmířit, uvést v soulad, naklonit si, vyrovnat, přetáhnout, smiřovat, uklidnit (4. p.), usmiřovat, srovnávat

conciliation = smíření, smír, získání, vyrovnání, arbitráž, smírčí řízení, smiřování

concinnity = vytříbenost, elegance, vnitřní soulad, správnost, sladění součástí

concise = zhuštěný (přesný a výstižný), lapidární, pregnantní, koncízní, sevřený, krátký, koncizní, výstižný


Next: concision; conclude; conclusive; concoct    cozen; crab; crabbed; crabbedness