Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concession do češtiny

concession = koncese; úleva; oprávnění (autorizované, přiznané); povolení; ústupek; výsada; výhoda; sleva; koncesovaný; snížení nájemného; ústupkový; důlní pole; obchodní koncese; souhlas; přípustka; svolení; koncesionář
generous concession = štědrý ústupek; velkorysý ústupek;
tax concession = daňový ústupek; daňová úleva; withhold a concession = odmítnout učinit ústupek;

Příklady překladu slova "concession" z webu:

There is one concession though.  Ačkoli - jeden ústupek by tu byl.
They say they run a concession stand by the message.  Tvrdí, že mají licenci na stánek hned vedle poselství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcluded   conclusion   conclusions   concomitant   concrete   concrete mixer   concreting   concurrence