Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad concerning do češtiny

concerning = týkající se (2. p.); vztahující se k (3. p.); pokud jde o (4. p.); ohledně (2. p.); dotýká se; o; ve věci; ve vztahu k (3. p.); pokud se týče; co se týče; dotýkající se; důležitost

Příklady překladu slova "concerning" z webu:

And concerning the library, he had received his warning.  A pokud se týče knihovny, obdržel již jeho varování.
Another guess concerning the hypothetical experiment's object:  Další závěr týkající se smyslu onoho hypotetického experimentu:
Harlan had complained concerning the girl, the socalled secretary.  Harlan si stěžoval na tu ženu, na tu takzvanou sekretářku.
There is no secret concerning my visit.  Na mé návštěvě není nic tajného.
Nor would they be so nervous concerning inspections.  Ani by lidé nebyli tak vyvedení z míry prohlídkou.
But some of us have little choice concerning what we fear.  Ale někteří z nás si nemohou vybírat, čeho se budeme bát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconcert   concert pitch   concerto   concession   concluded   conclusion   conclusions   concomitant